Đề thi thử Đại học trường THPT Chuyên KHTN lần 2 năm 2016

Hẳn các học sinh luôn chờ đợi đề thi thử của trường THPT Chuyên KHTN phải không?

Đây là một trong những trường có đề thi cực hay, bám sát thực tế với đề thi Đại học, tuy nhiên mức độ khó hơn chút. Khi luyện đề thi thử của trường KHTN này, các em sẽ bổ sung được khá nhiều kiến thức, những bẫy cũng một số câu đặc biệt và hay trong Hóa học.

Đây là một câu điển hỉnh rất hay và được đánh gia là khó trong đề thi thử môn Hóa THPT Chuyên KHTN lần 2 năm 2016 vừa thi xong:


Đề bài: Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 226,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 25,08.                B. 99,15.            C. 24,62.                      D. 114,35.

Giải Chi Tiết

Ta có : Gọi số mol các chất lần lượt là :

+) Ala – Ala : x mol C6H12O3N2

+) Ala – Gly – Ala : y mol C8H15O4N3

+) Ala – Gly – Ala – Gly – Gly : z mol C12H21O6N5

=> mX = 160x + 217y + 331z = 26,26g (1)

Phản ứng cháy :

C6H12O3N2 + 7,5O2

C8H15O4N3 + 9,75O2

C12H21O6N5 + 14,25O2

=> 7,5x + 9,75y + 14,25z = nO2 = 1,155 mol

=> 30x + 39y + 57z = 4,62g (2)

=> 190x + 247y + 361z = 29,26 (3) ( nhân cả 2 vế với 76/3 )

Lấy (3) – (1) => 30(x + y + z) = 3 => x + y + z = 0,1 mol = nX

=> 12(x + y + z) = 1,2 mol (4)

Lấy (2) – (4) => 18x + 27y + 45z = 3,42

=> 2x + 3y + 5z = 0,38 mol

Nếu phản ứng với KOH thì : mX + mKOH = mmuối + mH2O

và nKOH = 2x + 3y + 5z và nH2O = nX = 0,1 mol

=> mmuối = 26,26 + 56.0,38 – 18.0,1 = 45,74g (*)

Xét với 0,25 mol X gấp 2,5 lần lượng chất trong 0,1 mol X

=> mmuối = 2,5mmuối (*) = 114,35g

=> Chọn đáp án B.


Bao nhiêu bạn giải đúng và nhanh bài trên nào?

Hãy tải về ngay tại đây nhé

 

Comments

comments