Đáp án môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Đã có đáp án môn Hóa Học kỳ thi THPT Quốc Gia 2016, do Thầy Lê Phạm Thành và đội ngũ giải đề bên Moon giải đáp và cập nhật. Các em nhanh chóng xem và theo dõi đáp án môn Hóa kỳ thì THPT Quốc gia 2016 ở dưới nhé.

Lưu ý: Mã đề …. là mã đề gốc, đáp án các mã đề khác được ánh xạ từ mã đề gốc. Quy trình ánh xạ có thể xảy ra một số lỗi cập nhật, vì vậy nếu có thắc mắc về đáp án, các em so sánh với đáp án trong mã đề gốc để có đáp án chính xác nhất.

Các em F5 để cập nhật lời giải

1.png

Nguồn: Đáp án của các thầy cô bên Moon.vn (Tiếp tục cập nhật)

Comments

comments